۱-روتوش طبیعی زمین ها(۲۸ امتیاز)
۲-چروک لباس(۲۱ امتیاز)
۳-مرتب کردن سوژه(۲۲ امتیاز)

۴-تمیز کردن وسایل(۲۳ امتیاز)
۵-رتوش طبیعی و حفظ سایه ها(۲۹ امتیاز)
۶-وز موها(۲۰ امتیاز)

۷-بحث و مجادله بی مورد در کار(۷ امتیاز)
۸-رتوش صورت بزرگسالان(۳۲ امتیاز)
۹-رتوش صورت کودکان(۳۰ امتیاز)

۱۰-رتوش صورت نوزاد(۳۱ امتیاز)
۱۱-مونتاژ دکور(۳ امتیاز)
۱۲-ایجاد دقیق پوشه و رعایت نامگذاری عکس - منظم بودن پوشه و کامل گذاشتن عکس ها(۱۹ امتیاز)

۱۳-زردی یا قرمزی عکس ها(۲۷ امتیاز)
۱۴-دقت در کم پشتی و مرتب کردن موها(۶ امتیاز)
۱۵-دقت به زیبایی چهره (دندان گوش بینی عینک)(۱۱ امتیاز)

۱۶-رعایت افقی و عمودی بودن عکسها برای لوگو(۱۸ امتیاز)
۱۷- روابط عمومی بالاو پاسخگویی به سوالات مشتری در واتساپ نهایتا تا ۲۴ ساعت(۲۶ امتیاز)
۱۸-تمیزی کفش ها(۱۶ امتیاز)

۱۹-کپی کردن ادیت ها در شبکه بعد از گرفتن تایید طراحی آنلاین تا ۲۴ ساعت(۱۵ امتیاز)
۲۰-کپی کردن اصلاحیه های چاپ تا ۲۴ ساعت در شبکه(۱۴ امتیاز)
۲۱-رعایت مبانی هنر (نقطه طلایی هوای سر و پا و بغل-رعایت فاصله ۱/۵ سانتی اطراف)(۳۳ امتیاز)

۲۲-کادر بندی و خلاقیت در سایز بندی(۱۳ امتیاز)
۲۳-ارسال عکس های ادیت شده در گروه چک ادیت بعد از اتمام ادیت تا ۲۴ ساعت(۱۷ امتیاز)
۲۴- ارسال عکس های ادیت شده در گروه مشتری تا ۲۴ ساعت(۲۵ امتیاز)

۲۵-طراحی های متفاوت(استفاده از بوکه - استفاده از افکت پنجره)(۱۲ امتیاز)
۲۶-بدقولی در تحویل کارها(۳۴ امتیاز)
۲۷-راهنمایی به مشتری برای حذف نکردن عکس در صورت امکان(۱۰ امتیاز)

۲۸-بی عیب و نقص بودن عکس ها(۹ امتیاز)
۲۹-ست کردن رنگ پوست در عکس های خانوادگی(۸ امتیاز)
۳۰-حمایت در فضای مجازی(۴ امتیاز)

۳۱-پیگیری طراح برای کارهای نا معلوم(۵ امتیاز)
۳۲-میزان شارپ بودن(۲۴ امتیاز)
۳۳-نداشتن مرخصی بی مورد(۲ امتیاز)
۳۴-کج بودن عکس و قرنیز(۱ امتیاز)
۳۵-نوع ارتباط خوب و موثر با مشتری(۳۷ امتیاز)
۳۶- ارتقا دادن سطح ادیت برای آموزشهای به روز(۳۶ امتیاز)
۳۷- طراحی عکس جلد(۳۵ امتیاز)