مشتری گرامی جهت ثبت نهایی اطلاعات شما در سیستم  اسکرین شات (تصویر) کد رهگیری سایت که در زیر قابل مشاهده هست را واتساپ نمایید . (توجه :از ارسال فیش واریزی در واتساپ بپرهیزید)

 

 

کد رهگیری سایت: {کد رهگیری:۱۵}
عملیات ثبت : موفق
تاریخ ثبت : {date_created}
واریز کننده :{نام و نام خانوادگی واریز کننده:۱}
فرد عکاسی شده : {نام و نام خانوادگی فرد عکاسی شده:۸}
مبلغ :{مبلغ واریزی (ریال):۵}
موبایل : {تلفن همراه واریز کننده:۲}